W maju ZOPI złożyło kolejne odwołanie na przetarg CPK na zamówienie pn.: Zawarcie umowy ramowej dotyczącej opracowania Studiów Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych (STEŚ) dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Centralny Port Komunikacyjny, po odwołaniach złożonych przez ZOPI w dziewięciu postępowaniach dotyczących opracowania Studiów Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych (STEŚ) dla inwestycji kolejowych, postanowił wybrać wykonawców ww. inwestycji w nowej formule. Otwarcie ofert w pierwszym z zaskarżonych postępowań, tj. zamówieniu na Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Projektu nr 00100017 „Budowa linii kolejowej nr 58 Łętownia-Rzeszów”, potwierdziło zarzuty ZOPI o niejednoznaczności postanowień SIWZ i braku możliwości prawidłowej wyceny ofert (ceny ofert wahały się od 9 do prawie 40 milionów złotych).

Centralny Port Komunikacyjny po szeregu odwołań zdecydował się przeprowadzić konsultacje branżowe z potencjalnymi wykonawcami oraz instytucjami. ZOPI również wzięło w nich udział zgłaszając szereg postulatów do wzorcowej dokumentacji. W konsultacjach nie udało się wypracować wszystkich postulowanych rozwiązań i w dokumentacji kolejnego przetargu pojawiły się zapisy SIWZ wymagające zmiany.

Odwołanie na postanowienia SIWZ dotyczące umowy ramowej zostało złożone w dniu 31 maja br. W dniu 16 czerwca br. Centralny Port Komunikacyjny, jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy przed KIO, wprowadził postulowane zmiany. Najważniejsza zmiana dotyczy zobligowania się CPK do załączenia do OPZ na etapie zamówień cząstkowych dokumentów takich jak: trasowania linii kolejowych, Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, sieciowe założenia dla przewozów realizowanych w trybie Otwartego dostępu oraz założenia dla ruchu towarowego, Standardy techniczne Zamawiającego dla linii kolejowych objętych przedmiotem zamówienia.

W poprzednim brzmieniu SIWZ, dokumenty te miały być przedłożone wykonawcy dopiero po podpisaniu umowy wykonawczej, co nie pozwoliłoby na rzetelną wycenę oferty. Argumentacja przedstawiona przez ZOPI przekonała CPK o słuszności proponowanych zmian, a ich wprowadzenie z pewnością pozwoli uzyskać CPK porównywalne i rzetelne oferty.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią odwołania.

20210531-KIO-ZOPI-p-ko-CPK-odwolanie-umowa-ramowa-STEŚ-z-prezentatą.pdf (333 pobrania )