Trwają prace rządowe nad projektem „Tarczy antykryzysowej 3.0.” ZOPI aktywnie uczestniczyło w zgłaszaniu postulatów kluczowych dla branży budowlanej i realizacji projektów infrastrukturalnych. Podczas konferencji 23 kwietnia Minister Rozwoju zapowiedziała kilka kluczowych kwestii, które ustawa ma regulować. Są to między innymi:

  • zniesienie obowiązku żądania wadium w przetargach powyżej progów unijnych;
  • wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach bądź udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów;
  • obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  • wprowadzenie rozwiązań ułatwiających stronom dokonywanie zmian w umowie o realizację zamówienia publicznego;
  • wznowienie prac Krajowej Izby Odwoławczej;
  • utworzenie katalogu branż i dziedzin strategicznych z punktu widzenia interesu państwa.