W dniu 25 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie firm członkowskich Związku.

Podczas obrad członkowie ZOPI pozytywnie ocenili działalność Związku w roku 2020. Zgromadzenie jednomyślnie podjęło uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdanie finansowe, a także w sposób jednomyślny udzieliło członkom Zarządu Związku absolutorium z pełnionych funkcji.

Członkowie ZOPI omówili również propozycje kolejnych inicjatyw Związku oraz dalszej działalności Związku w przyszłości.

Ważnym elementem wydarzenia był wybór Pana Marka Rytlewskiego na członka Rady Związku. Pan Marek Rytlewski jest Prezesem Zarządu spółki Transprojekt Gdański sp. z o.o., z którą związany jest od ponad 30 lat. Za wybitne osiągnięcia twórcze został wyróżniony tytułem Projektanta Roku 2014. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, Studiów Menedżerskich w GFKM i Podyplomowych Studiów w Akademii L. Koźmińskiego.

Jesteśmy przekonani, że dołączenie p. Prezesa Rytlewskiego do grona Rady Związku przyczyni się do dalszego rozwoju organizacji i realizacji założonych przez organizację celów.

Dziękujemy uczestnikom Walnego Zgromadzenia za inspirujące sugestie i ciekawą dyskusję.