Blisko 300 uczestników zgromadził pierwszy Kongres Projektantów i Inżynierów, który odbył się 29 marca w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Wydarzenie to stało się okazją do przypomnienia ważnej roli projektantów i inżynierów nadzoru w całym procesie inwestycyjnym i przedyskutowana  postulatów tego środowiska, zmierzających do jego usprawnienia.

Ton debatom kongresowym nadał tytuł otwierającego wystąpienia Kongresu „Projektant i inżynier – dlaczego żadna inwestycja nie może się bez nich obejść?”, które wspólnie przedstawili, w imieniu partnera merytorycznego Kongresu – Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów (ZOPI)  – Prezes Zarządu Anna Oleksiewicz i Przewodniczący Rady Związku Jarosław Krzyżanowski.

Na program Kongresu złożyły się cztery debaty panelowe, w których uczestniczyli przedstawiciele kluczowych  publicznych zamawiających: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Morskiego Portu Gdynia, generalnych wykonawców i ich organizacji: Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, przedstawiciele świata nauki i eksperci różnych specjalności obsługujących procesy inwestycyjne.

Pierwszy panel „Dlaczego kluczowe inwestycje nie ruszają? Komu potrzebny jest projektant i Inżynier” (moderator Jarosław Wielopolski, Prezes Zarządu Multiconsult Polska Sp. z o.o., Członek Rady ZOPI) dotyczył głównie kwestii finansowania inwestycji infrastrukturalnych i potencjału rynku wykonawczego.

Dyskusja podczas drugiego panelu „Relacje partnerskie pomiędzy zamawiającym a projektantem i inżynierem – czy to możliwe?” (moderator: Marek Rytlewski, Prezes Zarządu Transprojektu Gdańskiego Sp. z o.o., członek Rady ZOPI) koncentrowała się wokół prawnych możliwości i praktycznej realizacji współdziałania stron umowy zamówienia publicznego.

Debata w panelu trzecim „Nowoczesne narzędzia i innowacyjne rozwiązania”, której moderatorem był Aleksander Szerner, Prezes Stowarzyszenia BIM, toczyła się wokół wdrażania metodologii BIM w projektowaniu.

Kończąca Kongres debata, którą prowadził Arkadiusz Merchel – Członek Zarządu Multiconsult Polska Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu ZOPI, zatytułowana była „Czy możliwa jest współpraca na budowie”. Tym razem chodziło o relacje między generalnymi wykonawcami, projektantami a Inżynierami nadzoru.

Zamykając Kongres w imieniu organizatorów: Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i portalu Rynek Infrastruktury Prezes Zarządu TOR Adrian Furgalski wyraził przekonanie, że stanie się on wydarzeniem cyklicznym, podczas którego co roku będą przedstawiane problemy środowiska projektantów i inżynierów.

Zorganizowanie Kongresu było możliwe dzięki wsparciu firm – partnerów, związanych z branżą infrastrukturalną:

Platynowy partner: Multiconsult Polska Sp. z o.o.;

Złoci Partnerzy: B-act S.A., Bentley Systems, IVIA S.A., MGGP S.A., Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Voessing Polska Sp. z o.o.;

Srebrni Partnerzy: Antea Polska S.A., Ayesa Polska Sp. z o.o., Budimex S.A., Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o., Europrojekt Gdańsk S.A., FONON Sp. z o.o., Geocore Sp. z o.o., Geodeta, FG Sp. z o.o. Sp. k., Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k., Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., Value Engineering Sp. z o.o., ZBM S.A., ZDI Sp. z o.o.;

Partnerzy: CAS Contract Advisory Services, CCM Construction & Claims Management, Zaborowska Kancelaria Adwokacka.