Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów skierował do Prezesa UZP wniosek o wpisanie związku na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177).