W odpowiedzi na złożone przez ZOPI odwołanie wobec dokumentów przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku”, zamawiający uwzględnił 4 żądania i dokonał odpowiednich zmian w specyfikacji. W tej sytuacji, wobec spełnienia kluczowych żądań, ZOPI podjął decyzję o wycofaniu odwołania z Krajowej Izby Odwoławczej.

Uwzględnione zostały następujące żądania odwołania:

  1. wskazania w sposób wyczerpujący listy dokumentów, których zamawiający będzie żądał od Wykonawcy;
  2. rezygnacji z nakładania odpowiedzialności na wykonawcę za prawidłowe ustalenie informacji od zamawiającego i pokrycie kosztów ich pozyskania;
  3. zobowiązania zamawiającego do kierowania wezwania do podjęcia czynności nadzoru w godzinach 8:00 – 16:00 w dniu roboczym i wyznaczenia wykonawcy czasu na przekazanie informacji o maksymalnym czasie Pobytu lub Konsultacji w terminie do godz. 16:00 następnego dnia roboczego po dniu doręczenia wezwania (zamawiający zaproponował, żeby była to godz. 13:00 następnego dnia roboczego);
  4. uzupełnienia OPZ o informacje o szacowanej liczbie nieruchomości, które wymagają przeprowadzenia procedury podziału oraz liczby punktów granicznych działek ewidencyjnych (zamawiający podał liczbę takich nieruchomości: 770).

Wszystkie te żądania stanowiły powtórzenie żądań z poprzednich czterech odwołań, które w tym roku ZOPI złożył w KIO na warunki postępowań PKP PLK SA. W każdym z tych przypadków zamawiający dokonywał zmian w SWZ, co prowadziło do umorzenia postępowań.