Minister Rozwoju i Technologii zapowiedział zmiany w prawie zamówień publicznych, które mają rozwiązać problem braku waloryzacji kontraktów w inwestycjach infrastrukturalnych. W odpowiedzi na komunikaty w tym zakresie #ZOPI w piśmie do #MRiT wskazał, że:

  • dopiero szczegóły planowanych rozwiązań i ich praktyczne stosowanie przez zamawiających publicznych pozwolą na pełną ocenę zapowiedzianych propozycji;
  • planowana ustawa na przewidywać konieczność wykazywania zasadności waloryzacji, co w przypadku kontraktów na nadzór i projektowanie generuje poważne trudności; bez jasnych wytycznych w sprawie zasad dowodzenia wzrostu kosztów istnieje ryzyko długotrwałych procedur w tym zakresie; bezwzględnie konieczna jest szybka ścieżka procedowania takich spraw;
  • nie jest jasne jakie będą dopuszczalne ramy czasowe dla waloryzacji wynagrodzenia, w szczególności czy zamawiający publiczni będą mogli wprowadzać klauzule waloryzacyjne działające „wstecz”, a jeśli tak – według jakich kryteriów;
  • utrzymana ma być zasada podziału ryzyk wzrostu kosztów pomiędzy zamawiających a wykonawców w proporcji 50:50, które to stanowisko nie zostało nigdy przekonująco uargumentowane i pozostaje w sprzeczności z międzynarodowymi dokumentami, jak warunki realizacji kontraktów Banku Światowego czy regulacjami prowadzenia inwestycji FIDIC.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią wystąpienia.

20220707-1-ZOPI-MRiT po ogloszeniu kierunków rozwiazań waloryzacji