W związku z epidemią koronawirusa Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów wystosował wniosek do PKP PLK SA oraz GDDKiA o wprowadzenie nadzwyczajnych mechanizmów realizacji umów o nadzór i projektowanie, ograniczających ryzyko rozprzestrzenienia się epidemii. Ponadto Związek postulował wprowadzenie ułatwień w zakresie finansowania realizacji usług, mając na względzie zminimalizowanie ryzyka gospodarczego prowadzenia działalności, wobec oczywistej wyjątkowej sytuacji gospodarczej spowodowanej epidemią COVID-19.