Do grona członków ZOPI dołączyła firma ZDI Sp. z o.o.

ZDI Sp. z o.o. to firma projektowo-konsultingowa działająca w obszarze szeroko rozumianych usług inżynierskich, a w szczególności w zakresie infrastruktury, inżynierii środowiska, elektroenergetyki i budownictwa kubaturowego. Spółka specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej, nadzorze inwestorskim oraz zastępstwie inwestycyjnym. Oferuje kompleksową obsługę na wszelkich etapach realizacji projektu – od pomysłu po przygotowanie postępowania przetargowego, pomoc techniczną, opracowanie dokumentacji projektowej, usługę inwestora zastępczego, rozliczenie zadania oraz oddanie obiektu do użytku. Poprzez systematyczne badania prowadzonych działań oferowane przez ZDI usługi ewoluują wraz z potrzebami rynku, gwarantując, iż ich zakres oraz jakość spełnią najwyższe standardy usług.