Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów zwrócił się do p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego z wezwaniem do rozszerzenia możliwości pracy zdalnej dla części personelu wykonawców usługi zarządzania inwestycjami drogowymi i nadzoru. Postulowane zmiany wynikają z wejścia w życie ustawowych regulacji dotyczących tej formy wykonywania obowiązków.

07 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadziła na stałe definicję pracy zdalnej i warunki, w jakich pracownicy i pracodawcy mogą ją stosować. Nowe przepisy usankcjonowały zmiany na rynku pracy, które nastąpiły w okresie ograniczeń w okresie stanu epidemii, kiedy to upowszechniła się ta forma pracy. Sprzyjał jej również rozwój technologii, a zwłaszcza polepszenie przepustowości stabilnych łączy internetowych i ulepszanie funkcjonowania cyfrowych platform do rozmów i wideokonferencji oraz innych narzędzi do współpracy.

ZOPI proponuje, by GDDKiA zastosowała możliwości, które stwarza nowy stan prawny w kolejnych przetargach na usługę zarządzania kontraktem i nadzoru nad inwestycjami, jak również do usług świadczonych obecnie. Firmy inżynierskie sygnalizują bowiem problemy z rozliczaniem czasu pracy – przedstawiciele kierownictwa kontraktu z ramienia inwestora nierzadko odmawiają zatwierdzenia wykazów przepracowanych „dniówek”, jeżeli praca była w danym dniu świadczona w trybie zdalnym. Tymczasem doświadczenia z okresu pandemii – wskazuje ZOPI – pokazały, że zdalna forma zatrudnienia sprawdziła się w przypadku tych osób, które analizują i przetwarzają informacje, a rezultaty ich pracy nie wymagają fizycznego kontaktu z pracodawcą lub są niematerialne. W przypadku świadczenia usługi nadzoru, można wskazać wiele stanowisk, które można zakwalifikować do tej grupy, zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i realizacji robót budowlanych. Są to przeważnie specjaliści do spraw rozliczeń i roszczeń, współpracy z podwykonawcami i dostawcami oraz gestorami sieci, weryfikatorzy dokumentacji czy prawnicy.

Dodatkowym argumentem – jak wskazuje ZOPI – jest możliwość wykorzystania dostępności ekspertów i najlepszych specjalistów, którzy mieszkają w znacznej odległości od siedziby firmy lub lokalizacji realizowanej inwestycji. Coraz więcej firm wprowadza takie rozwiązania, które wykazują wiele zalet, jak:

  • ograniczenie podróży służbowych (zmniejszenie kosztów i emisji zanieczyszczeń);
  • niższe koszty biura i zużycia mediów;
  • ograniczenie absencji i gwarancja ciągłości świadczenia nadzoru;
  • możliwość znalezienia specjalisty w danej dziedzinie na szerszym obszarze niż w przypadku pracownika stacjonarnego.

Wierzymy – stwierdzają w konkluzji autorzy wystąpienia – że GDDKiA wpisze się w ten pozytywny nurt i będzie prekursorem utrwalenia przemian modelu sprawowania nadzorów, jakie obserwujemy obecnie i wyznaczy standardy w zakresie elastyczności kształtowania świadczenia usług w trybie zdalnym.