Wiceprezes Zarządu ZOPI Arkadiusz Merchel z firmy Multiconsult Polska został zaproszony do udziału w panelu eksperckim na podsumowanie prezentacji i wystąpień podczas IV warsztatów geologii inżynierskiej, które odbywać się będą w dniach 9-10 czerwca w Krakowie. Organizatorem warsztatów jest Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.

Tematem warsztatów będą badania podłoża gruntowego pod inwestycje liniowe, z punktu widzenia wymagań zamawiających, wykonawców tych badań, a także projektantów. ZOPI jest jednym z honorowych patronów tego cyklicznego wydarzenia.

Więcej o warsztatach: https://www.agh.edu.pl/wydarzenia/info/article/iv-warsztaty-geologii-inzynierskiej/