Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów opracował i skierował do Ministerstwa Infrastruktury postulaty pomocowe dla branży inżynieryjnej i projektowej. Kluczowe oczekiwanie branży to poprawienie płynności rozliczeń – uproszenie i skrócenie procedur odbiorowych, przyspieszenie procedur akceptacji dokumentów finansowych, skrócenie terminu płatności, wprowadzenie mechanizmu płatności zaliczkowej, czy rozliczenia miesięcznego.

W przygotowanym dokumencie znalazły się również postulaty dotyczące pomocy finansowej Państwa, a w wśród nich – poza standardowymi oczekiwanymi przedsiębiorców dotyczącymi odroczenia płatności podatków, czy niskooprocentowanych pożyczek – postulat zwolnienia zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Postulaty zostały skierowane również do wiadomości kilkudziesięciu zamawiających publicznych realizujących projekty infrastrukturalne i budowlane.