ZOPI został po raz kolejny partnerem wspierającym Programu „Wspieramy młodych inżynierów budownictwa”, organizowanego przez wydawnictwo Builder Polska. Inauguracją programu w roku akademickim 2022/2023 był Dzień Młodego Architekta i Inżyniera, który zgromadził 24 października w Centrum Olimpijskim w Warszawie kilkuset studentów uczelni technicznych z całego kraju. ZOPI był jednym z podmiotów, które miały tam swoje stoisko informacyjne.

Builder for the Young Engineers to społeczny program edukacyjny, którego celem jest wspieranie młodych inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności – tłumaczy Marek Zdziebłowski, wydawca miesięcznika „Builder”. Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi, studenckimi oraz uczelniami, publicznymi i prywatnymi, jest także wspierany przez wiodące na rynku firmy. Dzięki nim przyszli inżynierowie budownictwa odbywają wizyty studyjne na budowach, biorą udział w warsztatach branżowych w firmach i spotykają się z mistrzami w tym zawodzie.

Inauguracja programu w bieżącym roku akademickim miała miejsce 24 października w warszawskim Centrum Olimpijskim. Wydarzenie to zostało nazwane 4Future Day. Uczestnicy, którymi byli studenci i nauczyciele akademiccy z kierunków architektury oraz budownictwa uczelni technicznych z całej Polski, w ramach Strefy Kariery zapoznawali się z profilem działalności współpracujących z Programem firm i możliwościami przyszłego zatrudnienia. Mieli okazje wysłuchać również kilku prezentacji, dotyczących rynku pracy dla inżynierów i architektów i specyfiki pracy w firmach inżynierskich różnych specjalności. Dużym powodzeniem cieszył się także warsztat na temat koordynacji branżowych w metodologii BIM.

Informacje o kolejnych przedsięwzięciach w ramach Programu wspierania młodych inżynierów budownictwa można znaleźć tu: https://builderpolska.pl/category/4future/