ZOPI rozpoczyna cykl spotkań z GDDKiA w zakresie treści wzorca umowy na nadzór i zarządzanie kontraktem.

Celem rozmów jest zidentyfikowanie praktycznych problemów, z którymi spotyka się branża inżynierów podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych i zmiana zapisów umownych w sposób, który pozwoli uwzględnić wszystkie okoliczności niezbędne do rzetelnej wyceny i złożenia porównywalnych ofert, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Jednocześnie ZOPI ma nadzieję, że ostateczny kształt zapisów umownych usprawni i przyspieszy realizację inwestycji.

Zapraszamy zainteresowane firmy do dołączenia do związku oraz aktywnego uczestniczenia w rozmowach.