W ciągu ostatniego tygodnia ZOPI złożyło aż 4 odwołania do Prezesa KIO w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonych tuż przed końcem 2021 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Postępowania, o których mowa, dotyczą odcinka trasy ekspresowej S19 (oddział rzeszowski) i 3 odcinków trasy S17 (oddział lubelski).

Po raz kolejny przedmiotem odwołań jest m.in. Subklauzula 8.8. dotycząca wysokości kary umownej, a zarzuty wskazują na dyskryminację dla firm projektowych (projektantów). Po raz kolejny, ponieważ w październiku 2021 r. KIO uwzględniła odwołanie ZOPI w sporze o postanowienia umowne dot. wysokości kar umownych i w wyniku uzyskanego przez ZOPI wyroku Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w postanowieniu umownym.

Drugą kwestią, która poruszana jest w odwołaniach, jest zarzut dotyczący terminu realizacji zamówienia, a dokładniej – nierealności terminu realizacji zamówienia w zakresie złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Kwestie poruszone w odwołaniach są niezwykle istotne z punktu widzenia projektantów i są działaniem zmierzającym do sprawiedliwego podziału ryzyk podczas procesu budowlanego i większego udziału MŚP w zamówieniach publicznych. Zachęcamy innych wykonawców i organizacje do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Czas na to jest do piątku 7 stycznia.

Zapraszamy do lektury artykułu na ten temat opublikowanego na łamach Rynku Infrastruktury (tutaj).

Poniżej zamieszczamy treść odwołań.

2021-12-30-ZOPI-odwolanie-S19-Dukla-Barwinek.pdf (328 pobrań )
2022-01-03-ZOPI-odwolanie-S17-odc.-6-Obwodnica-Zamościa.pdf (267 pobrań )
2022-01-03-ZOPI-odwolanie-S17-odc.-7-Zamość-Tomaszów.pdf (281 pobrań )
2022-01-03-ZOPI-odwolanie-S17-odc.-9-Tomaszów-Hrebenne.pdf (272 pobrania )