Po przeanalizowaniu dokumentacji postępowania ogłoszonego przez Centralny Port Komunikacyjny p.n.: „Zawarcie umowy ramowej na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego” o numerze referencyjnym: 33/21/MO/PZP/273” zdecydowaliśmy się złożyć odwołanie.

W naszej ocenie zamawiający wykorzystuje umowę ramową do niedozwolonego ograniczenia konkurencji.

Zgodnie z dokumentacją umowa ramowa będzie zawarta z maksymalnie 20 wykonawcami. Przez okres 8 lat zamawiający planuje zlecać zadania projektowe w uproszczonym trybie postępowań wykonawczych na łączną kwotę 7 072 001 444,36 PLN netto. Biorąc pod uwagę te 3 elementy otrzymujemy bezprecedensowe dla branży postępowanie, które na wiele lat może decydować o kształcie i warunkach panujących na rynku inwestycji kolejowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią odwołania.

20211015-KIO-ZOPI-p-ko-CPK-umowa-ramowa-final.pdf (563 pobrania )