Pierwszy przetarg na studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowe dla linii kolejowej, która ma powstać w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego przyniósł nam sporo pracy. Po przeanalizowaniu dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Projektu nr 00100017 „Budowa linii kolejowej nr 58 Łętownia-Rzeszów” o numerze 162/20/KRI/12/PZP/MAK/86 zdecydowaliśmy się złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Tylko w tym roku CPK chce ogłosić przetargi na studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowe dla linii o długości 560 km, dlatego tak ważne jest aby warunki przetargowe umożliwiały rzetelną wycenę ofert (bez uszczerbku dla jakości wykonywanych usług) oraz uwzględniały wszelkie możliwe względne mogące wpłynąć na koszty realizacji usługi, a jeśli nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć to powinny umożliwiać stronom renegocjacje warunków w zakresie tych zmian.

Niestety zapisy przetargu nie spełniają oczekiwań branży. Zapraszamy do lektury artykułów na temat złożonego odwołania na portalu rynekinfrastruktury.pl oraz prawo.pl oraz do zapoznania się z całością zarzutów przygotowanych przez Związek.

20201120-ZOPI-KIO-CPK-Odwolanie.pdf (549 pobrań )