Na początku roku ZOPI złożyło odwołanie na postępowanie PKP PLK pn.: „Prace na linii kolejowej 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409”.

Związek wnioskował między innymi o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, modyfikację harmonogramu i procedur odbioru, a także uzupełnienie formularza ofertowego o pozycję cenową dotyczącą pozyskania wszystkich uzgodnień ze spółkami kolejowymi, gestorami sieci zewnętrznych i urzędowymi opłatami administracyjnymi.

W efekcie złożonego odwołania składającego się z 6 zarzutów zamawiający wprowadził 5 zmian w dokumentacji przetargowej, w tym:

  • wydłużył do 90 dni termin dla Koncepcji programowo-przestrzennej;
  • doprecyzował, że SMW i CSDIP wykona inny wykonawca;
  • doprecyzował zakres i format oraz procedurę przekazywanej dokumentacji;
  • doprecyzował krotność obowiązku aktualizacji kosztorysów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią odwołania.

20220113-KIO-ZOPI-p-ko-PKP-PLK-Odwolanie_prace-na_LK-408-409.pdf (381 pobrań )