Po przeanalizowaniu dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych pod nazwami:

  • Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Projektu nr 00100016 „Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa” o numerze 176/20/KRI/17/PZP/MP/96,
  • Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla Zadania: „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka-Łomża-Pisz-Giżycko” o numerze 174/20/KRI/17/PZP/MAK/101,
  • Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Zadania „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec” o numerze 178/20/KRI/18/PZP/JOK/99,
  • Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu pn.: „001000009 Budowa Węzła kolejowego CPK” o numerze 169/20/KRI/15/PZP/JOK/92,
  • Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla projektu „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa” o numerze 170/20/KRI/16/PZP/JK/94,
  • „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny” o numerze 165/20/KRI/13/PZP/JK/88,
  • Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym dla projektu nr 00100011 pn.: „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85” o numerze 156/20/KRI/11/PZP/WD/90,

zdecydowaliśmy się złożyć kolejne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Treść dokumentacji przetargowej w naszej opinii powiela błędy zidentyfikowane przez nas w przetargach na Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Projektu nr 00100017 „Budowa linii kolejowej nr 58 Łętownia-Rzeszów” o numerze 162/20/KRI/12/PZP/MAK/86 oraz na Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla Projektu pn.: „00100010 Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK” o numerze 155/20/KRI/6/PZP/85.

Niedookreślenie przedmiotu zamówienia oraz naruszenie równowagi kontraktowej stron są głównymi zarzutami niniejszych odwołań. Zapraszamy do zapoznania się z całością zarzutów przygotowanych przez Związek.

176/20/KRI/17/PZP/MP/96 – Żarów: 20210107-Odwolanie-KIO-ZOPI-p-ko-CPK-3-Zarow.pdf (832 pobrania )

174/20/KRI/17/PZP/MAK/101 – Giżycko: 20210107-Odwolanie-KIO-Zopi-p-ko-CPK-4-Gizycko.pdf (619 pobrań )

178/20/KRI/18/PZP/JOK/99 – Zamość: 20210111-KIO-odwolanie-ZOPI-p-ko-CPK-ZAMOSC.pdf (541 pobrań )

169/20/KRI/15/PZP/JOK/92 – Węzeł: 20210111-KIO-odwolanie-ZOPI-p-ko-CPK-WEZEL.pdf (551 pobrań )

170/20/KRI/16/PZP/JK/94 – Katowice: 20210111-KIO-odwolanie-ZOPI-p-ko-CPK-KATOWICE.pdf (508 pobrań )

165/20/KRI/13/PZP/JK/88 – Kępno: 20210111-KIO-odwolanie-ZOPI-p-ko-CPK-KEPNO.pdf (576 pobrań )

156/20/KRI/11/PZP/WD/90 – Tunel linia 85: 20210111-KIO-Odwolanie-ZOPI-p-ko-CPK-PROJEKT-linia-85.pdf (557 pobrań )