Renata Mordak

                  

Dyrektor Pionu Transportu w Multiconsult Polska od 2016 roku. Odpowiada za zarządzanie zespołami pracowników, ekspertów i podwykonawców. Posiada bogate doświadczenie w realizacji usług w zakresie opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej, świadczenia nadzoru dla inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów transportowych, oraz analizach ekonomiczno-finansowych dla inwestycji infrastrukturalnych. Doświadczona menedżer odpowiedzialna za realizację projektów z zakresu doradztwa dla sektora publicznego obejmującego GDDKiA, grupę PKP, jednostki samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Władze

ZARZĄD ZWIĄZKU

Anna Oleksiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Skura
Wiceprezes

RADA ZWIĄZKU