Tomasz Orłowski

                   

Dyrektor Generalny.

W ZOPI koordynuje prace merytoryczne Grup Roboczych i dba o jego kontakty zewnętrzne. Wcześniej, przez ponad 30 lat specjalizował się w komunikacji, pracując w mediach, firmach telekomunikacyjnych, a od 15 lat w sektorze infrastruktury transportowej. W Polskim Kongresie Drogowym zarządzał działalnością programową, m.in. inicjując z sukcesem organizowanie cyklicznych konferencji naukowo-technicznych oraz nadzorował organizacyjne funkcjonowanie stowarzyszenia. W tej roli doprowadził do powstania Komitetu Projektowego PKD. Organizował również współpracę międzynarodową, a po uznaniu PKD za komitet narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC został sekretarzem tego komitetu i głównym organizatorem udziału polskiej delegacji w 26. Światowym Kongresie Drogowym w Abu Zabi w 2019 r. Doświadczenie w branży kolejowej zdobywał w Fundacji „Pro Kolej”, gdzie zajmował się obsługą medialną i organizacją wydarzeń programowych, takich jak doroczny konkurs „Dworzec Roku”.

Jest autorem wielu publikacji w prasie branżowej i w portalach internetowych.

Zespół

Tomasz Orłowski
Dyrektor Generalny

Dagmara Łudzińska
Koordynator Biura