Wniosek do Prezesa UZP

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów skierował do Prezesa UZP wniosek o wpisanie związku na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych w przepisach ustawy […]

Czytaj więcej

Rejestracja ZOPI

W dniu 25 lutego 2020 r. Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów został zarejestrowany w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów […]

Czytaj więcej