DTŚ S.A. członkiem ZOPI

Do grona członków ZOPI dołączyła firma DTŚ S.A. DTŚ S.A. istnieje od 1993 roku. Jest firmą inżynierską, której zakres usług obejmuje kompleksowe zastępstwo […]

Czytaj więcej

ZDI członkiem ZOPI

Do grona członków ZOPI dołączyła firma ZDI Sp. z o.o. ZDI Sp. z o.o. to firma projektowo-konsultingowa działająca w obszarze szeroko rozumianych usług inżynierskich, a w szczególności […]

Czytaj więcej

ZOPI składa odwołanie na kolejny przetarg CPK

Przeanalizowaliśmy dokumentację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla Projektu pn.: […]

Czytaj więcej