Adam Białachowski

                  

Adam Białachowski – Prezes Zarządu B-Act S.A., członek zarządu FIDIC, Ekspert w dziedzinie: zarządzania projektami i kontraktami, optymalizacji przepływów pieniężnych w kontraktach budowlanych, zamówień publicznych, warunków kontraktowych, strategii dochodzenia roszczeń i zarządzania relacjami z klientem.

Magister zarządzania Uniwersytetu Harvarda oraz finansów i rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego; licencjat administracji biznesu z Saint Joseph’s University w Filadelfii.

Władze

ZARZĄD ZWIĄZKU

Anna Oleksiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Skura
Wiceprezes

Jerzy Szot
Wiceprezes

Adam Białachowski
Pełnomocnik Zarządu ds. odbudowy Ukrainy

RADA ZWIĄZKU