Tomasz Domaradzki

                  

Dyrektor Działu Zarządzania Projektami w TPF Sp. z o.o. od czerwca 2019 roku. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi w branży drogowej, kolejowej i wodnej zdobyte w ramach firmy TPF Sp. z o.o. na stanowisku kierownika projektu.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, kierunek budowa i utrzymanie mostów.

Władze

ZARZĄD ZWIĄZKU

Anna Oleksiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Skura
Wiceprezes

Jerzy Szot
Wiceprezes

Adam Białachowski
Pełnomocnik Zarządu ds. odbudowy Ukrainy

RADA ZWIĄZKU