Piotr Skura

                  

Pełni funkcję prokurenta w spółce ZBM S.A.

Od blisko 10 lat związany z branżą usług inżynierskich.

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek realizujących projekty infrastrukturalne w formule FIDIC oraz świadczących usługi polegające na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego w systemie EPCM.

Władze

ZARZĄD ZWIĄZKU

Anna Oleksiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Skura
Wiceprezes

Jerzy Szot
Wiceprezes

Adam Białachowski
Pełnomocnik Zarządu ds. odbudowy Ukrainy

RADA ZWIĄZKU