Anna Oleksiewicz

                  

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Odbyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając w toku realizacji inwestycji kluczowych dla polskiego sektora infrastrukturalnego. Od kilku lat wspiera zamawiających oraz wykonawców w procesie przygotowania, realizacji oraz rozliczenia inwestycji, zajmując się prawem cywilnym, administracyjnym oraz prawem zamówień publicznych.

Władze

ZARZĄD ZWIĄZKU

Anna Oleksiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Skura
Wiceprezes

RADA ZWIĄZKU