Jarosław Wielopolski

                  

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Multiconsult Polska sp. z o.o. od 2015 roku. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 5-letnie w kierowaniu biurami centrali PKP Intercity SA oraz ponad 18-letnie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi. Członek zespołu doradców dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Rady Ekspertów powołanej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.

Władze

ZARZĄD ZWIĄZKU

Anna Oleksiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Skura
Wiceprezes

Jerzy Szot
Wiceprezes

Adam Białachowski
Pełnomocnik Zarządu ds. odbudowy Ukrainy

RADA ZWIĄZKU