Jarosław Krzyżanowski

                  

Jarosław Krzyżanowski – kieruje firmą od grudnia 2011 roku. Przeprowadził spółkę przez proces akwizycji, w efekcie którego weszła w struktury międzynarodowej GRUPY ANTEA. Odpowiedzialny za funkcjonowanie i zrównoważony rozwój całego przedsiębiorstwa. Od lat z powodzeniem zarządza firmą inżynieryjno-konsultingową koordynując jej działalność w Polsce w oparciu o strategię przyjętą i zatwierdzoną przez zagranicznego właściciela (spółkę matkę). Doświadczony menedżer, który swoje umiejętności doskonalił uczestnicząc w programie Executive MBA na Uniwersytecie Illinois oraz Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent kierunku Elektrotechnika, ukończonego na Politechnice Gdańskiej.

Władze

ZARZĄD ZWIĄZKU

Anna Oleksiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Skura
Wiceprezes

Jerzy Szot
Wiceprezes

RADA ZWIĄZKU