Jarosław Krzyżanowski

                  

Jarosław Krzyżanowski – kieruje firmą od grudnia 2011 roku. Przeprowadził spółkę przez proces akwizycji, w efekcie którego weszła w struktury międzynarodowej GRUPY ANTEA. Odpowiedzialny za funkcjonowanie i zrównoważony rozwój całego przedsiębiorstwa. Od lat z powodzeniem zarządza firmą inżynieryjno-konsultingową koordynując jej działalność w Polsce w oparciu o strategię przyjętą i zatwierdzoną przez zagranicznego właściciela (spółkę matkę). Doświadczony menedżer, który swoje umiejętności doskonalił uczestnicząc w programie Executive MBA na Uniwersytecie Illinois oraz Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent kierunku Elektrotechnika, ukończonego na Politechnice Gdańskiej.

Władze

ZARZĄD ZWIĄZKU

Anna Oleksiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Skura
Wiceprezes

RADA ZWIĄZKU