Miron Klomfas

 

                  

Dyrektor Generalny / Pełnomocnik w firmie B-Act S.A. oraz Partner w Quantum Vintage Consulting. Przez ponad 25 lat swojej kariery zajmuje się prowadzeniem inwestycji budowlanych oraz
świadczeniem doradztwa, szczególnie w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Ekspert w zakresie zarządzania projektami, procesem inwestycyjnym oraz strategii. Specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem i roszczeniami, mediator. Wieloletni Członek Stowarzyszenia
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (dalej SIDIR) w Warszawie, Rozjemca z listy SIDIR.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Władze

ZARZĄD ZWIĄZKU

Anna Oleksiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Skura
Wiceprezes

Jerzy Szot
Wiceprezes

Adam Białachowski
Pełnomocnik Zarządu ds. odbudowy Ukrainy

RADA ZWIĄZKU