Paweł Grad

 

                  

Prezes Zarządu spółki MGGP S.A. od sierpnia 2021 r. Ze Spółką związany od 2010 r., w składzie Zarządu od 2016 r.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu dużymi i złożonymi projektami inżynieryjnymi w branży kolejowej, drogowej i gazowniczej.

Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Władze

ZARZĄD ZWIĄZKU

Anna Oleksiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Skura
Wiceprezes

Jerzy Szot
Wiceprezes

Adam Białachowski
Pełnomocnik Zarządu ds. odbudowy Ukrainy

RADA ZWIĄZKU